„Nie oczekuj lepszych rezultatów, jeśli wciąż robisz to samo”


Albert Einstein

26723 384701940767 635280767 3752575 906397 n

Psychoterapia jest formą specjalistycznej pomocy, której działanie zmierza, do odkrycia przez osobę dotkniętą kryzysem, natury jej problemów i uzyskania zdolności do ich rozwiązania. Psychoterapia polega na cyklu spotkań, których ilość i częstotliwość zależy od zgłaszanego przez klienta problemu i obranej przez terapeutę metody pracy. Psychoterapia może być indywidualna lub grupowa.